Emre Aytuğar

Doçent Doktor

emreaytugar@gmail.com

Eğitmenin Son Yazıları

Emre Aytuğar

1979 yılında Bolu’da doğdu. 1996 yılında Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2002-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı’nda gönüllü asistan olarak görev yaptı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2009 yılında “Rekürrent Aftöz Ülserasyonlu Behçet Hastalığı Olan ve Olmayan Bireylerde Olası Etyolojik Faktörlerden HLA alt tipleri, İnterlökin-2, İnterlökin-6 ve T-regülatör Hücre Değerlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. Askerlik hizmetini Diş tabibi Asteğmen ve Teğmen olarak 2010-2011 yılları arasında Haydarpaşa GATA’da yaptıktan sonra görevini 2011-2016 yılları arasında sırasıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültelerinin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalları’nda Yrd. Doç. Dr. ünvanı ile Öğretim Üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanı olarak sürdürdü. Dr. Öğr. Üyesi Emre AYTUĞAR 2017 yılı Nisan ayından bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2012 yılından bu yana meslektaşı Arş. Gör. Dt. Tuğçe BİÇER AYTUĞAR ile evlidir.
 

Diğer Eğitmenler