Kenan Nazaroğlu

Dr. Öğretim Üyesi
Periodontist

knazaroglu@istdentalacadeym.com

Kenan Nazaroğlu

Dr. Kenan Nazaroğlu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur. Eğitimine aynı üniversitenin Periodontoloji anabilim dalında devam etmiştir. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim dalından bilim doktoru ünvanını (PhD) almıştır. 2013-2017 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim dalında öğretim üyesi ( Yrd.Doç. Dr.) olarak görev yapmıştır. Bu dönemde üniversitede lisans, yüksek lisans ve uzmanlık öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler vermiştir. Bu yıllarda cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak lazer kullanımı konusunda doktora ve uzmanlık öğrencilerine danışmanlık yapmıştır. Ağırlıklı olarak immediat implant yüklenmesi, estetik bölge implant komplikasyonlarının, peri-implantitisin, dişeti çekilmelerinin tedavileri ve cerrahi rehber  ile implant yerleştirilmesi gibi klinik çalışmalarla ilgilenmektedir. Çalışmalarına kendi kliniğinde devam etmektedir.
 

Diğer Eğitmenler