Tuğrul Sarı

Profesör Doktor
Prostodontist

tsari@istdentalacademy.com

Eğitmenin Son Yazıları

Tuğrul Sarı

Prof. Dr. Tuğrul Sarı lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlayarak diş hekimi ünvanını aldı. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora (PhD) eğitimini tamamladı. 2007-2008 yılları arasında zorunlu askerlik hizmeti ve takip eden 3 yıl boyunca özel sektörde protez uzmanı olarak çalıştıktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ve 2014-2017 yılları arasında ise Doçent ünvanıyla öğretim üyeliği yaptı. 2018 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı ve halen aynı üniversitede öğretim üyesidir. Ek olarak, kurucu ekibinde olduğu IDA (Istanbul Dental Academy) bünyesinde eğitimler ve kurslar vermektedir. Ayrıca özel sektörde de çalışmalarına devam etmektedir. Ağırlıklı olarak implant destekli protetik restorasyonlar, diş hekimliğinde lazerler, tam seramik restorasyonlar ve dental materyaller ile ilgilenmektedir.

Diğer Eğitmenler