Murat Çağlaroğlu

Doçent Doktor
Ortodontist

mcaglaroglu@istdentalacademy.com

Eğitmenin Son Yazıları

Murat Çağlaroğlu

1977 yılında Erzurum’da doğdu. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni dereceyle bitirdikten sonra Ortodonti doktorasını 2006 yılında aynı üniversitede tamamladı. Doktora eğitimi sırasında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Ortognatik Cerrahi operasyonlarını başlatan ekip içinde yer aldı. 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2011 yılında ABD’de University of Kentucky, Dentistry Faculty, Orofacial Pain Department’da misafir Öğretim Üyesi olarak Prof. Dr. Jeffrey Okeson ile birlikte Temporomandibular Eklem Problemleri konusunda çalışmalar yaptı. 2014 yılında “Ortodonti Doçenti” unvanını aldı. Çene Eklemi Bozuklukları, Ortognatik Cerrahi, Çene Eklemi-Ortodonti ilişkisi özel ilgi alanlarıdır. Temporomandibular Eklem Problemlerinin teşhis ve tedavisi ile Okluzyon-TME problemleri ilişkisi üzerine bir çok üniversitede seminer, kongre ve sempozyumlarda sunumlar yaptı ve kurslar düzenledi. Halen İstanbul’da özel çalışmakta olup özellikle kompleks ortodontik vakalar, Ortognatik Cerrahi vakaları ve Temporomandibular Eklem Problemlerine sahip hastalar üzerinde çalışmaktadır.

Diğer Eğitmenler