Porselen Lamina Simantasyonunda Kritik Noktalar

Tarih: 04/03/2019 | Yazar: Aslıhan Üşümez

Porselen lamina restorasyonlarının uzun dönem başarısını etkileyen en önemli faktör simantasyondur. Pekçok hekim, lamina simantasyonundan çekindikleri için bu tedaviyi hastalarına önermemektedir. Lamina simantasyonu belirli kurallara dikkat edildiği takdirde zor bir işlem değildir. İşlemin belirli aşamaları önem arz eder ve hata yapılması veya eksik uygulanma tedaviyi başarısızlık ile sonuçlandırır.

Simantasyondaki en kritik aşamalar

a)Asit uygulaması:
Diş yüzeyine uygulanan asit %37’lik Ortofosforik asit iken, porselen iç yüzeyinin pürüzlendirilmesinde kullanılan asit %5-7’lik hidroflorik asittir. Ortofosforik asit porselen yüzeyinde pürüzlülük sağlamaz, sadece porselen yüzeyindeki artıkların temizliği için kullanılabilir.

b)Porselen Yüzeyine Silan Uygulanması
Silan veya Seramik Primer olarak yapıştırma setlerinde bulunan madde, seramik ile yapıştırıcı rezinin bağlantısı için çok önemlidir. Asit ile pürüzlendirilmiş porselen iç yüzeyine silan uygulandığında, porselen silanı adeta absorbe eder. Silan sürüldükten sonra herhangi bir ışık ile polimerizasyon işlemi yapılmaz. 

c)Porselen ve Diş Yüzeyine Bağlayıcı ajan (Bonding ajan) uygulanması
Yapıştırma sisteminin bonding ajanı, hem porselen iç yüzeyine, hem de diş yüzeyine uygulanır. Porselen lamina simantasyonunda bonding ajan polimerize edilmez. Polimerizasyon sağlanırsa, Porselen lamina restorasyonun oturmama riski oluşabilir. Yüzeye uygulanan bonding ajan hava ile inceltilir.

d)Rezin Siman Uygulanması

Porselen lamina simantasyonunda, rezin siman kullanımı tavsiye edilmektedir. 
Light-cure rezin siman kullanımı; çalışma zamanının rahat olması açısından tercih edilmektedir. Porselen laminalar kalınlık olarak polimerizasyon ışığının geçişine izin verdikleri için, light-cure rezin simanlar rahatlıkla kullanılabilir. Palatinal, insizal ve bukkal yönden 20’şer saniye mutlaka yüksek güçlü LED ışığı ile polimerizasyon sağlanmalıdır. Yetersiz polimerizasyon; desimantasyon veya lamina altında rezin simanın renklenmesine sebep olacaktır.Dual-cure rezin siman kullanımı; rezin siman komponentlerinin karıştırılması ile reaksiyon otomatik olarak başlayacağı için, çalışma zamanları light-cure olanlara göre daha kısıtlıdır. Polimerizasyon ışık ile aktive edilir, ışık almayan bölgelerde reaksiyon otomatik olarak devam eder. Bu sebepten dolayı ışık uygulaması light-cure rezin simanlar kadar kritik değildir. 

e)Rezin Siman Renk Seçimi
Porselen laminalarda renk bir bütündür, yani;  alttaki diş, rezin siman ve porselen lamina rengi, final restorasyonun rengini etkiler. Bu üç faktörden en az etkili olan rezin siman rengidir. Çünkü, rezin siman kalınlığı çok incedir. Porselen lamina restorasyonlarında renk değişimi arzu ediliyorsa, bu porselen restorasyon ile sağlanmalıdır. Porselen restorasyonun final renginin görülmesi için mutlaka simantasyondan önce deneme pastası ile final renk kontrol edilmeli, zemindeki diş renginin etkisi görülmelidir. 

f) Diş ipi ile restorasyon aralarının temizlenmesi
Restorasyonların final polimerizasyonundan önce mutlaka dişipi yardımı ile embrazürlerdeki rezin siman artıkları temizlenmelidir. Bu işlem yapılırken laminanın diş yüzeyinden ayrılmaması için mutlaka desteklenmelidir. g) Porselen lamina restorasyonlarında çene hareketlerinde uyumlama yapılması
Restorasyon simantasyonundan önce uyumlama yapılmaz. Tüm uyumlamalar simantasyondan sonra yapılır. Hastanın protrusiv hareketlerinde artikülasyon kağıdı ile işaretleme yapılarak uyumlama yapılır. Aşındırmalar mutlaka su soğutması altında, ince grenli lobut frez yardımı ile yapılmalıdır.

Aşıdırmalardaki amaç; çene hareketlerinde serbestlik sağlamak ve laminaların birine aşırı yük gelmesini engelleyerek eşit yük dağılımı sağlamaktır. 

Diğer Yazılar